| English |

PROF.DR. SEZA REİSOĞLU

EĞİTİM : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi        

Mezuniyet : 1956
Doktora : 1958
Doçent : 1961
Profesör : 1968

YABANCI DİLLER : Almanca, İngilizce, Fransızca  

ÜYE OLDUĞU MESLEKİ KURULUŞLAR: Ankara Barosu, Türk Hukuk Kurumu

YAYINLAR : Sebepsiz İktisap Davasının Genel Şartları; Garanti Mukavelesi; Türk Kefalet Hukuku; Menkul İpoteği “Teslimsiz Menkul Rehni”; Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Toplu İş Sözleşmeleri; Hizmet Akdi; Bankacılık Yönünden Borçlar Hukuku Kuralları; Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Şerhi; Yabancı İşçiler Yönünden Alman İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku; Ortak Pazar Hukuku; Teminat Mektupları ve Kontrgarantiler; 70 Sayılı Bankalar Kanunu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Açısından Kredi İşlemleri ve İştiraklar; Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Çek; 2822 Sayılı Toplu İs Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Şerhi; Bankalar Kanunu Şerhi; Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Kefalet; Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Akreditif; 4491 Sayılı Yasa ile Değişik Bankalar Kanunu Şerhi ve çeşitli makaleler.

E-MAIL: redlaw@redlaw.org

 

AV. BÜLENT ENSARİ

EĞİTİM: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Mezuniyet Yılı: 1979)

YABANCI DİLLER: İngilizce, Arapça

ÜYE OLDUĞU MESLEKİ KURULUŞLAR: Ankara Barosu, Uluslararası Barolar Birliği

YAYINLAR: Mücbir  Sebep ile  Umulmayan  Halin  Karşılaştırılması; 4501 Sayılı Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanunun Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti Sözleşmeleri Yönünden Değerlendirilmesi.

E-MAIL: bulentensari@redlaw.org

 

AV. DR. GÜRHAN SEFA DOĞRUL

EĞİTİM: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Mezuniyet Yılı: 1998)

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans: 2004)

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora: 2013)

YABANCI DİLLER: İngilizce

ÜYE OLDUĞU MESLEKİ KURULUŞLAR: Ankara Barosu, Türk Patent Enstitüsü

YAYINLAR: Bireysel İş Hukuku İlişkilerinden Doğan Ücret ve Tazminat Alacaklarında Faiz Uygulamaları; Mimarın Telif Hakkı.

E-MAIL: sefadogrul@redlaw.org

 

AV. EBRU TAŞKIN

EĞİTİM: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Mezuniyet Yılı: 2008)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü (Mezuniyet Yılı: 2000)

YABANCI DİLLER: İngilizce

ÜYE OLDUĞU MESLEKİ KURULUŞLAR: Ankara Barosu

E-MAIL: ebrutaskin@redlaw.org

 

AV. DUYGU YILMAZ

EĞİTİM: Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Mezuniyet Yılı: 2007)

Maastricht University Faculty of Law (Yüksek Lisans: 2013)

YABANCI DİLLER: İngilizce, Fransızca, Flemenkçe

ÜYE OLDUĞU MESLEKİ KURULUŞLAR: Ankara Barosu

YAYINLAR: Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası çerçevesinde Adil Kullanım Doktrini ve Dijital Haklar Yönetiminin Analizi; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Birimlerinin Raporlarında ve Yorumlarında Fikri Mülkiyet Hakları.

E-MAIL: duyguyilmaz@redlaw.org