| English |

Reisoğlu - Ensari - Doğrul Ortak Avukat Bürosu

Reisoğlu-Ensari-Doğrul Ortak Avukat Bürosu, özelikle yabancı ülkelerde işleri olan Türk müvekkiller ile Türkiye’de işleri olan yabancı müvekkilleri temsil etmek üzere; Türk Hukuku’nun bütün alanlarında hizmet veren bir hukuk firmasıdır. Ortak Avukat Büromuz Ankara’da bulunmaktadır.

Reisoğlu-Ensari-Doğrul Ortak Avukat Bürosu her alanda ve büyüklükteki hukuki konuların çözümüyle ilgilenmekte, ayrıca Türkiye’deki resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gereken iş takiplerini yapmakta; yurtdışındaki avukatlık firmalarının faaliyetlerine nezaret etmektedir.

Büromuz Özel Hukuk, özellikle Finans, Şirketler, Ticaret, Sermaye Piyasaları, Yabancı Yatırımlar, Finansal Kiralama,  Faktoring, İş Ortaklıkları, Özelleştirme, İflas, Tahkim, Çevre, İnşaat ve Gayrimenkul, Toprak ve Maden, Fikri Haklar ve Telekomünikasyon konularında hizmet vermektedir. Ayrıca büromuz Banka Hukuku, Enerji Hukuku, Finansal Kiralama ve daha karmaşık nitelikli çalışmalardan Yap-İşlet-Devret projeleri (proje finansmanı ile rehnin teminini içerecek şekilde) konularında uzmanlaşmış durumdadır.